AJCIDergi Adı: Anatolian Journal of Clinical Investigation

Web Adresi: http://www.ajcionline.org

Dergi statüsü: Hakemli Süreli Yayın

Yayınlanma Süresi: Yılda 4 Sayı

ISSN: 1306-8814 E-ISSN 1307-1173

  
E-posta:mustafasacar@hotmail.com

Editör

Prof. Dr. Mustafa SAÇAR

Doç. Dr. Murat GÜLSÜN

 

Yardımcı Editör

Prof. Dr. Lut TAMAM

Doç. Dr. Adem GÜLER

Doç. Dr. Mehmet Güney ŞENOL

 

Yayın Koordinatörü

Mustafa Onur YURDAL

 

Onur Kurulu

Prof. Dr. Ahmet BALTALARLI

 
Cilt 8, Sayı 2 (2014)

İçindekiler

Orijinal Araştırmalar

HEMOROİDAL HASTALIĞIN TEDAVİSİNDE LONGO TEKNİĞİ UYGULANAN 58 HASTAMIZIN SONUÇLARI Özet PDF
Muhammet Kasım ARIK, Hülya ARIK, Ersin BORAZAN 53-56
GÖĞÜS HASTALIKLARI HASTANESİ ÇALIŞANLARINDA TÜBERKÜLOZ ENFEKSİYON RİSKİ Özet PDF
Melike DEMİR, Esin TUNCAY, Dilek KANMAZ 57-61
GLİAL BEYİN TÜMÖRLÜ HASTALARDA SEMPTOM/BULGU KÜMELEMESİ Özet PDF
Arzu TUNA, Murat BEKTAŞ, Aslı TUNA, Gulay OYUR ÇELİK, Arzu ÖZCAN İLÇE 62-67
STUDY ON WORK-RELATED MUSCULOSKELETAL DISORDERS IN INTENSIVE CARE UNIT NURSES Özet PDF
Arzu İLÇE 68-76
KORONER YOĞUN BAKIMDA HASTA DENEYİMLERİ Özet PDF
Arzu TUNA, Murat BEKTAŞ, Fevzi ORHAN, Güldem AYRAN, Gülay OYUR ÇELİK 77-81

Olgu Sunumları

EXTRA-ARTICULAR SYNOVIAL HEMANGIAOMA OF THE KNEE; AN UNUSUAL LOCATION IN THE POPLITEAL REGION Özet PDF
Ahmet KAYA, Ahmet İMERCİ, Mahmut TUZLU, Umut CANBEK 82-85
LATE ONSET ENDOBRONCHIAL BLEEDING AFTER BLUNT CHEST TRAUMA Özet PDF
Cumhur Murat TULAY, Alper GÖZÜBÜYÜK 86-87
RADYOLOJİK GÖRÜNTÜLEME BULGULARI İLE TANI ALAN NADİR BİR AKUT BATIN NEDENİ: TİP 3 ÇEKAL VOLVULUS Özet PDF
Ramazan AYDIN, Selim Barış GÜL, Mehmet Selim NURAL, İlkay ÖZAYDIN, Bahadır Bülent GÜNGÖR 88-91

Derlemeler

AMELİYATHANEDE LAZER CERRAHİSİNE İLİŞKİN GÜVENLİK ÖNLEMLERİ Özet PDF
Seher ÜNVER, Meltem YILDIRIM 92-97
TRAVMA SONRASI STRES BOZUKLUĞU Özet PDF
Abdullah BOLU, Murat ERDEM, Taner ÖZNUR 98-104


Ulusal Katkı Değeri
Türkiye Atıf Dizini veri tabanına kayıtlı bir derginin, değerlendirme yapılan yılda yayımladığı makalelerinde; Türkiye Atıf Dizini veri tabanına kayıtlı diğer dergilerde son üç yılda yayımlanan makalelere yaptığı atıf sayısından, aynı yıllar için kendisine yaptığı atıf sayısının çıkartılmasından sonra, kalan atıf sayısının, derginin değerlendirme yapılan yılda yayımladığı toplam makale sayısına bölünmesiyle elde edilen orandır. Yazarlarımızın TÜRKİYE ATIF DİZİNİ kapsamında yer alan dergilerde basılan yazılara atıfta bulunması çok önemlidir.