AJCIDergi Adı: Anatolian Journal of Clinical Investigation

Web Adresi: http://www.ajcionline.org

Dergi statüsü: Hakemli Süreli Yayın

Yayınlanma Süresi: Yılda 4 Sayı

ISSN: 1306-8814 E-ISSN 1307-1173

  
E-posta:mustafasacar@hotmail.com

Editör

Prof. Dr. Mustafa SAÇAR

Doç. Dr. Murat GÜLSÜN

 

Yardımcı Editör

Prof. Dr. Lut TAMAM

Doç. Dr. Adem GÜLER

Doç. Dr. Mehmet Güney ŞENOL

 

Yayın Koordinatörü

Mustafa Onur YURDAL

 

Onur Kurulu

Prof. Dr. Ahmet BALTALARLI

 
Cilt 8, Sayı 3 (2014)

İçindekiler

Orijinal Araştırmalar

EFFECTS OF EXERCISE TYPE ON LEFT VENTRICULAR PARAMETERS IN ADULT SPORTSMEN? Özet PDF
Zekeriya ARSLAN, Murat ÜNLÜ, Mustafa APARCI, Sait DEMİRKOL, Murat YALÇIN, Muhammed ERDAL 104-109
IS IT REQUIRED TO USE A NEW INDEX TO ASSESS THE SEVERITY OF OBSTRUCTIVE SLEEP APNEA SYNDROME? Özet PDF
Mehmet Ali BABADEMEZ, Emre GÜNBEY, Bülent ÇİFTÇİ, Aslihan ALHAN 110-115
PREOPERATİF KIRMIZI KÜRE DAĞILIMININ KORONER BYPASS GREFTLEME OPERASYONU GEÇİREN HASTALARDAKİ KLİNİK SONUÇLARDAKİ PREDİKTİF DEĞERİ Özet PDF
Gündüz YÜMÜN, Nail KAHRAMAN, Kağan AS, Mustafa ÇAYIR, Orhan RODOPLU, derih AY, Tamer TÜRK 116-120
İDRAR YOLU ENFEKSİYONU GEÇİREN ÇOCUKLARIN KÜLTÜRLERİNDEN İZOLE EDİLEN MİKROORGANİZMALAR VE ANTİBİYOTİK DİRENÇ ORANLARI Özet PDF
Hakan AYLANÇ, Naci TOPALOĞLU, Fatih BATTAL, Şule YILDIRIM, Fatih Köksal BİNNETOĞLU, Mustafa TEKİN, Nazan KAYMAZ, Satı Zeynep TEKİN, Fehime ERDEM SÜRECEK 121-125
BRUSELLALI HASTALARDA ORTALAMA TROMBOSIT VOLÜM SEVIYELERININ DEĞERLENDIRILMESI Özet PDF
Fatma BOZKURT, Emel ASLAN, Özcan DEVECİ, Recep TEKİN 126-129

Olgu Sunumları

İATROJENİK SUPERFİSİYAL FEMORAL ARTER PSÖDOANEVRİZMASININ SAFEN VEN GREFT İLE ONARIMI Özet PDF
Ali Ümit YENER, Özlem YENER, İrfan TAŞOĞLU, Fahrettin KÜÇÜKAY, Ahmet Kuddusi İRDEM, Bahadır GENÇ, Sarper ÖKTEN, Şeref Alp KÜÇÜKER, Mustafa PAÇ 130-131
YANAN AĞIZ SENDROMU: SOMATOFORM BOZUKLUK MU? Özet PDF
Evrim ÖZKORUMAK, Esra ERCAN, Deniz AKSU ARICA, Ahmet TİRYAKİ 132-134
SOL SUBKLAVİYAN ARTERİN PROKSİMALİNDE YERLEŞİMLİ SAKKÜLER AORT ANEVRİZMASININ ENDOVASKÜLER STENT-GREFT İLE TAMİRİ Özet PDF
Ali Ümit YENER, Fahrettin KÜÇÜKAY, İrfan TAŞOĞLU, Özlem YENER, Sarper ÖKTEN, Ahmet Kuddusi İRDEM, Bahadır GENÇ, Turgut ÖZKAN, Ensar ÖZDEMİR, Şeref Alp KÜÇÜKER 135-136
PULMONARY INFECTION CAUSED BY CHRYSEOBACTERIUM INDOLOGENES IN A PATIENT WITH A DIAGNOSIS OF ORGANOPHOSPHATE POISONING Özet PDF
Bahadır FEYZİOĞLU, Mehmet ÖZDEMİR, Nurettin Onur KUTLU, Mahmut BAYKAN, Bülent BAYSAL 137-139

Derlemeler

STEROİDLER VE KALP CERRAHİSİNDE KLİNİK ETKİLERİ-SON YILLARA AİT BİR DERLEME Özet PDF
Muhammed Turgut Alper ÖZKAN, Ali ümit YENER, Kemal KORKMAZ, Ömer Faruk ÇİÇEK 140-143


Ulusal Katkı Değeri
Türkiye Atıf Dizini veri tabanına kayıtlı bir derginin, değerlendirme yapılan yılda yayımladığı makalelerinde; Türkiye Atıf Dizini veri tabanına kayıtlı diğer dergilerde son üç yılda yayımlanan makalelere yaptığı atıf sayısından, aynı yıllar için kendisine yaptığı atıf sayısının çıkartılmasından sonra, kalan atıf sayısının, derginin değerlendirme yapılan yılda yayımladığı toplam makale sayısına bölünmesiyle elde edilen orandır. Yazarlarımızın TÜRKİYE ATIF DİZİNİ kapsamında yer alan dergilerde basılan yazılara atıfta bulunması çok önemlidir.