AJCIDergi Adı: Anatolian Journal of Clinical Investigation

Web Adresi: http://www.ajcionline.org

Dergi statüsü: Hakemli Süreli Yayın

Yayınlanma Süresi: Yılda 4 Sayı

ISSN: 1306-8814 E-ISSN 1307-1173

  
E-posta:mustafasacar@hotmail.com

Editör

Prof. Dr. Mustafa SAÇAR

Doç. Dr. Murat GÜLSÜN

 

Yardımcı Editör

Prof. Dr. Lut TAMAM

Doç. Dr. Adem GÜLER

Doç. Dr. Mehmet Güney ŞENOL

 

 

Onur Kurulu

Prof. Dr. Ahmet BALTALARLI

 
Cilt 8, Sayı 1 (2014)

İçindekiler

Orijinal Araştırmalar

ELECTROCARDIOGRAPHIC CHANGES NOT RELATED TO CORONARY THROMBUS FORMATION IN NON-ST ELEVATED ACUTE CORONARY SYNDROME Özet PDF
Adem BEKLER, Burak ALTUN, Ahmet BARUTÇU, Ahmet TEMİZ, Emine GAZİ, Gökhan ERBAĞ, Fahri GÜNEŞ 1-5
POSTERİOR PELVİK TABAN HASTALIKLARININ DEĞERLENDİRİLMESİNDE DEFEKOGRAFİNİN YERİ: 54 OLGUNUN GERİYE DÖNÜK DEĞERLENDİRİLMESİ Özet PDF
Özgür DANDİN, Dursun Özgür KARAKAŞ, Tuncer ERGİN, Ahmet Ziya BALTA, İlker SÜCÜLLÜ 6-11
PEROPERATİF MİYOKARDİYAL HASARLANMA TESPİTİ İÇİN TRANSİT TİME AKIMÖLÇER İLE SOL İNTERNAL MAMARYAN ARTER AKIMININ ÖLÇÜLMESİ Özet PDF
Gündüz YÜMÜN, Osman TİRYAKİOĞLU, Cüneyt ERİŞ, Nail KAHRAMAN, Derih AY, Engin AKGÜL, Senol YAVUZ 12-16
POLİKLİNİK TARAMASI PAP SMEAR SONUÇLARI Özet PDF
Fatma KORKMAZ, Meryem GENCER 17-20
HEMODİYALİZ HASTALARINDA YORGUNLUĞA ETKİ EDEN FAKTÖRLERİN DEĞERLENDİRİLMESİ Özet PDF
Yasemin YILDIRIM USTA, Yurdanur DEMİR 21-27
KLİNİK HEMŞİRELERİN AIDS HASTALARINA KARŞI TUTUMLARI Özet PDF
Ayşegül KOÇ 28-32

Olgu Sunumları

YENİDOĞANLARDA SOLUNUM SIKINTISININ NADİR BİR NEDENİ: KONJENİTAL KİSTİK ADEMATOİD MALFORMASYON TİP 3 TANISI ALMIŞ PREMATÜR YENİDOĞAN OLGU SUNUMU Özet PDF
Mustafa REŞORLU, Naci TOPLAOĞLU, Fatma UYSAL, Gürhan ADAM, Ozan KARATAĞ, Nazan KAYMAZ, Şule YILDIRIM 33-35
YİRMİSEKİZ HAFTALIK GEBEDE NON-OBSTETRİK CERRAHİ VE ANESTEZİ YÖNETİMİ Özet PDF
Hasan ŞAHİN, Mesut ERBAŞ, Hüseyin TOMAN, Hasan Ali KİRAZ, Dilek ÖMÜR, Muhammet Kasım ARIK, Serpil EKİN, Meryem GENCER, Ayşe Nur ÇAKIR GÜNGÖR 36-38
SERVİKO-TORASİK OMURGA BİLEŞKESİNİN KİSTİK SCHWANNOMU-Olgu Sunumu Özet PDF
Bahadır ALKAN, Hüseyin OĞUZALP, Şule KOŞAR, Dilek ÖMÜR, Ozan KARATAĞ, Tarık Muhammed AKMAN, Murat COŞAR 39-42
AKUT KORONER SENDROM ŞÜPHESİYLE YAPILAN KORONER ANJİOGRAFİDE SAPTANAN İLERİ DERECEDE ANEVRİZMATİK SAĞ KORONER ARTER Özet PDF
Ahmet TEMİZ, Adem BEKLER, Emine GAZİ, Burak ALTUN, Ahmet BARUTÇU, Muhammet Turgut Alper ÖZKAN 43-45

Editöre Mektup

PERİOPERATİF DÖNEMDE ANTIPLATELET TEDAVİ ALAN HASTALARDA KANAMA KAÇINILMAZ MIDIR? Özet PDF
Ali Ümit YENER, Muhammed Turgut Alper ÖZKAN, Mustafa Cüneyt ÇİÇEK, Ahmet TEMİZ 46-48

Derlemeler

EFERENT OLİVOKOKLEAR SİSTEM VE MEDİAL OLİVOKOKLEAR REFLEKS Özet PDF
İsmail KARABULUT, Hayriye KARABULUT 49-52


Ulusal Katkı Değeri
Türkiye Atıf Dizini veri tabanına kayıtlı bir derginin, değerlendirme yapılan yılda yayımladığı makalelerinde; Türkiye Atıf Dizini veri tabanına kayıtlı diğer dergilerde son üç yılda yayımlanan makalelere yaptığı atıf sayısından, aynı yıllar için kendisine yaptığı atıf sayısının çıkartılmasından sonra, kalan atıf sayısının, derginin değerlendirme yapılan yılda yayımladığı toplam makale sayısına bölünmesiyle elde edilen orandır. Yazarlarımızın TÜRKİYE ATIF DİZİNİ kapsamında yer alan dergilerde basılan yazılara atıfta bulunması çok önemlidir.